O Radzie

Rada Naukowa PTI jest najmłodszą jednostką organizacyjną PTI, której aktywność polega na wyznaczaniu podstawowych kierunków oraz opiniowaniu działalności PTI od strony merytorycznej.

Praca Rady koncentruje się na następujących zagadnieniach:

 • wyznaczanie kierunków i identyfikowanie obszarów aktywności naukowej PTI
 • animowanie i koordynowanie działalności doradczej PTI 
 • wydawanie zeszytów naukowych i innych publikacji naukowych, w szczególności zawierających materiały prezentowane na konferencjach organizowanych przez PTI
 • wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla konferencji naukowych organizowanych przez PTI, takich jak: 
  • Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania (KKIO)
  • Informatyka w Zarządzaniu (IwZ)
  • Sejmik Młodych Informatyków (SMI)
  • Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR)
 • opieka nad Konkursem Prac Magisterskich.