Konkurs na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2018 roku otwarty

Polskie Towarzystwo Informatyczne ogłosiło Konkurs na Najlepszą Książkę Informatyczną 2018 r. Celem konkursu jest uhonorowanie szczególnie wartościowych oryginalnych opracowań z zakresu informatyki i jej zastosowań, które zostały wydane w języku polskim nie wcześniej niż jeden rok przed rokiem edycji Konkursu.

Tegoroczny konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach:

1. publikacji naukowych,

2. podręczników i publikacji popularnonaukowych.

 

Zgłoszenia do Konkursu należy dostarczyć do dnia 17 kwietnia 2018 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Sekretarza Kapituły Konkursu:

dr hab. prof. US Jakub Swacha

 

Uniwersytet Szczeciński

Instytut Informatyki w Zarządzaniu 

ul. Mickiewicza 64 

71-101 Szczecin

Na stronie internetowej PTI można znaleźć Regulamin Konkursu i formularz zgłoszeniowy.

 

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 21 września 2018 r. w Poznaniu w ramach obchodów jubileuszu 70-lecia informatyki w Polsce.