Powołano Radę III Kadencji

XII Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego 24 czerwca 2017 r. dokonał wyboru członków Rady Naukowej na kadencję 2017-2020.

W jej skład weszli:

 • dr hab. Piotr Bała (Oddział Kujawsko-Pomorski)
 • dr inż. Marian Bubak (Oddział Małopolski)
 • dr inż. Przemysław Jatkiewicz (Oddział Pomorski)
 • prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Janusz  Kacprzyk (Oddział Mazowiecki)
 • dr inż. Adrian Kapczyński (Oddział Górnośląski)
 • dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki (Oddział Małopolski)
 • dr Tomasz Komorowski (Oddział Zachodniopomorski)
 • dr hab. inż. Lech Madeyski (Oddział Dolnośląski)
 • dr hab. prof. PWr Zygmunt Mazur (Oddział Dolnośląski)
 • prof. dr hab. inż.  Marian Noga (Oddział Małopolski)
 • prof. dr hab. Cezary Orłowski (Oddział Pomorski)
 • dr hab. Zenon A. Sosnowski (Oddział Podlaski)
 • dr hab. Jakub Swacha (Oddział Zachodniopomorski)
 • prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Oddział Zachodniopomorski)
 • dr inż. Marek Valenta (Oddział Małopolski)