Sprawozdanie z 5. posiedzenia RN (maj 2015)

 

 

Sprawozdanie z 5. posiedzenia Rady Naukowej PTI II Kadencji

 

Dnia 25 maja 2015 r. w Gdańsku, w siedzibie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, odbyło się wspólne posiedzenie Rady Naukowej PTI oraz IBM CAS Executive Advisory Board (EAB) poświęcone współpracy nauki z biznesem. Spotkanie (podobnie jak listopadowe) poświęcone było problematyce wdrażania systemów Smart Cities. 

Gospodarzem spotkania był prof. Cezary Orłowski, przewodniczący EAB, a jednocześnie wiceprzewodniczący Rady Naukowej PTI. W spotkaniu udział wzięli także: Przewodniczący Rady Naukowej PTI, prof. Zdzisław Szyjewski, członkowie Rady Naukowej PTI: prof. Leszek Maciaszek i dr hab. Zenon Sosnowski, dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Izabela Disterheft, przedstawiciele EAB: prof. Zdzisław Kowalczuk i prof. Ngoc-Thanh Nguyen, przedstawiciele IBM: Mariusz Ochla, Piotr Pietrzak, Marek Okularczyk i Iwona Wciślak, przedstawiciele władz lokalnych: Magdalena Haas z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Katarzyna Drozd-Wiśniewska, Jan Grabowski i Joanna Tobolewicz z Urzędu Miejskiego w  Gdańsku, pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej: dr inż. Aleksander Orłowski, dr inż. Pawel Kapłański i dr  inż. Tomasz Sitek, a także członkowie zespołu projektowego odpowiedzialnego za rozwijanie systemu Intelligent Operating Centre (IOC): Alicja Mięsikowska, Matusz Hals, Michał Marchliński i Witold Pokrzywnicki.

Posiedzenie otworzył prof. Cezary Orłowski, który powitał zebranych i przedstawił plan spotkania. W jego pierwszej części dokonano prezentacji kolejnej wersji rozwijanego dla Gdańska systemu IOC, w szczególności omówiono wykorzystywane czujniki, wybrane funkcje systemu, takie jak: symulacja zanieczyszczeń pyłowych i hałasu miejskiego oraz wspomaganie decyzji w zakresie przekraczania dopuszczalnych poziomów stężenia pyłu i natężenia hałasu. Przedstawiono również trzy zintegrowane z IOC systemy: Airpomerania (Armaag Gdańsk), mapę akustyczną Gdańska (Urząd Miejski Gdańsk) oraz mapę wrażliwości. Zaprezentowano także kluczowe wskaźniki wydajności dla kilka scenariuszy decyzyjnych (np. przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężenia pyłu). Następnie pracownicy Politechniki Gdańskiej omówili sześć artykułów naukowych, będących efektem prac badawczych nad rozwojem IOC.

Po prezentacji artykułów rozpoczęła się dyskusja, w której kolejno zabierali głos: Zdzisław Kowalczuk, Iwona Wciślak, Jan Grabowski oraz Magdalena Haas, wskazując na zalety płynące z wykorzystania systemu IOC dla miasta. Z kolei Piotr Pietrzak zasugerował potrzebę wsparcia dla zespołu projektowego Politechniki Gdańskiej. Następnie zabrała głos Joanna Tobolewicz, wskazując na bariery dla wdrażania tego typu systemów wynikające z uwarunkowań zamówień publicznych. 

Spotkanie podsumował prof. Cezary Orłowski który podziękował zebranym za przybycie i udział w dyskusji, a członków Rady Naukowej PTI zaprosił na jej kolejne posiedzenie, które odbędzie się w Międzyzdrojach, w trakcie konferencji KKIO/SMI/IwZ (17-19 września 2015).

 

Opracował w oparciu o materiały przekazane przez uczestników spotkania: 

Jakub Swacha
Sekretarz Rady Naukowej PTI