Aktualności

Wybrano przewodniczącego Rady III kadencji

Rada Naukowa na swoim pierwszym posiedzeniu 16 września 2017 r. wybrała ze swego składu:

  • przewodniczącego Rady: został nim prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski,
  • wiceprzewodniczących Rady: zostali nimi dr hab. Zygmunt Mazur i prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski,
  • sekretarza Rady: został nim dr hab. Jakub Swacha.