Aktualności

Powołano Radę III Kadencji

XII Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego 24 czerwca 2017 r. dokonał wyboru członków Rady Naukowej na kadencję 2017-2020.

W jej skład weszli:

  • dr hab. Piotr Bała (Oddział Kujawsko-Pomorski)
  • dr inż. Marian Bubak (Oddział Małopolski)
  • dr inż. Przemysław Jatkiewicz (Oddział Pomorski)
  • prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Janusz  Kacprzyk (Oddział Mazowiecki)
  • dr inż. Adrian Kapczyński (Oddział Górnośląski)
  • dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki (Oddział Małopolski)