Aktualności

Konkurs na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2016 roku rozstrzygnięty

Na uroczystej gali, która odbyła się 30 listopada 2016 r. w Szczecinie ogłoszono wyniki Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2016 roku.

W kategorii Książka Informatyczna Roku 2016 (dla książek dydaktycznych i popularnonaukowych) przyznano dwie równorzędne nagrody główne:

  • panu Adamowi Romanowi za pracę pt. „Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia” wydaną przez PWN,
  • za wydaną przez PWN pracę pt. „Zrozumieć programowanie” autorowi piszącemu pod pseudonimem Gynvael Coldwind,

oraz dwa wyróżnienia:

  • zespołowi autorskiemu w składzie: Jacek Cypryjański, Anna Borawska, Tomasz M. Komorowski za pracę zbiorową pt. „Excel dla menedżera. Casebook” wydaną przez PWN,
  • zespołowi autorskiemu w składzie: Walery Susłow, Adam Słowik, Michał Statkiewicz za pracę zbiorową pt. „Chcę zostać informatykiem” wydaną przez Helion.

W kategorii Informatyczna Książka Naukowa Roku 2016 (dla książek naukowych):

  • nagrodę główną przyznano panu Tadeuszowi Gospodarkowi za pracę pt. „Systemy ERP. Modelowanie, projektowanie, wdrażanie” wydaną przez Helion,
  • wyróżnienie przyznano panu Adamowi Słowikowi za pracę pt. „Obliczenia ewolucyjne w projektowaniu układów cyfrowych. Teoria, modyfikacje, zastosowania” wydaną przez AOW EXIT.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym Autorom!

Kolejna edycja Konkursu odbędzie się w roku 2017.

Moment ogłoszenia wyników Konkursu