Aktualności

Komitet Sterujący Konferencji KKIO powołany!

W nawiązaniu do dyskusji i uzgodnień w trakcie posiedzenia Rady Naukowej PTI oraz Komitetu Programowego KKIO w Międzyzdrojach, powołujemy Komitet Sterujący konferencji KKIO w następującym składzie:

•  Mirosław Ochodek i Lech Madeyski – przewodniczący KP KKIO'14,

•  Piotr Kosiuczenko i Michał Śmiałek – przewodniczący KP KKIO’15.

 

Komitet Sterujący konferencji KKIO - rola i zadania

Zadaniem Komitetu Sterującego (w skrócie KS) jest wypracowanie długofalowej strategii rozwoju Konferencji KKIO oraz troska o jej zachowanie. Komitet Sterujący współpracuje z Rada Naukową PTI. Do tej strategii należą takie zadania jak na przykład kształtowanie tematyki Konferencji, wypracowanie polityki publikacyjnej, wypracowanie kryteriów naukowości i dbałość o jakość.  KS służy także radą członkom Komitetu Programowego, szczególnie jego przewodniczącym, oraz pomaga rozwiązywać konflikty przy planowaniu i organizacji Konferencji, jeśliby się pojawiły. Rolą KS nie jest podejmowanie konkretnych decyzji dotyczących przydzielania prac recenzentom, akceptacji poszczególnych prac, układanie programu konferencji, kontakt z recenzentami i autorami, itp.

 

KS składa się z Przewodniczących Komitetu Programowego poprzednich Konferencji. Osoby pełniące te funkcję, po wyrażeniu zgody, zostają członkami KS na okres 3 lat licząc od momentu zakończenia konferencji, której przewodniczyli. Komitet może liczyć maksymalnie 6 osób. W razie potrzeby jego skład może być uzupełniony o osoby wnioskowane przez KS, za zgodą Rady Naukowej PTI. Także w tym przypadku okres członkostwa wynosi 3 lata.

 

Równocześnie przypominam, że zgodnie z ustaleniami w Międzyzdrojach do organizacji prac Komitetu Programowego KKIO’16 desygnowaliśmy Michała Śmiałka i Bogumiłę Hnatkowską.

 

Przewodniczący Rady Naukowej PTI
Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski