Aktualności

Spotkanie Rady Naukowej PTI (25 maja 2015)

Dnia 25 maja o godz. 11.00 w siedzibie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3 odbędzie się kolejne wspólne posiedzenie Rady Naukowej PTI oraz IBM CAS Executive Advisory Board poświęcone współpracy nauki z biznesem, a w szczególności problematyce wdrażania systemów Smart Cities.

Zaprezentowane zostaną:

1. Kolejna wersja rozwijanego dla Gdańska systemu Intelligent Operating Centre (IOC) wyposażana przez zespoł CAS w inteligentne algorytmy przetwarzania danych pochodzących z czujników pomiarowych pyłu PM10 i hałasu.

2. System decyzyjny dla Centrum Zarządzania Kryzysowego oparty na regułach rozmytych.

3. Sześć artykułów naukowych będących wynikiem badań IBM CAS w Gdańsku zgłoszonych do IBM Journal of Research and Development (Lista JCR).

 

Serdecznie zapraszam,

Wice-Przewodniczący Rady
Cezary Orłowski