Aktualności

Rada Naukowa PTI w nowym składzie

14 czerwca 2014r. w Warszawie, podczas XI Zjazdu Delegatów wybrano nowych członków Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego na kadencję 2014-2017. W skład Rady weszło piętnastu przedstawicieli świata nauki, w tym 5 profesorów, siedmiu doktorów habilitowanych oraz trzy osoby ze stopniem doktora inżyniera. Rada Naukowa powołała prezydium w składzie: przewodniczący - prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski, dwóch wiceprzewodniczących dr hab. Zygmunt Mazur i dr hab. inż. Cezary Orłowski oraz sekretarz - dr hab. Jakub Swacha.
Pełny skład Rady Naukowej znajduje się tutaj.