Aktualności

Spotkanie Rady Naukowej PTI (15 maja 2014)

Zgodnie z przyjętym zwyczajem organizacji posiedzeń Rady Naukowej PTI w połączeniu z innymi ważnymi wydarzeniami w PTI, najbliższe posiedzenie RN zostanie połączone z obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (SDSI - www.sdsi.pti.org.pl). W tym roku finał obchodów SDSI będzie zakończony uroczystą Galą, wieczorem w dniu 15. maja 2014.

Ostatnie w tej kadencji posiedzenie Rady Naukowej PTI odbędzie się w piątek 16.05.2014 o godz. 10.00 w Warszawie, w siedzibie PTI, ul Puławska 39/4.

Serdecznie zapraszam.

Przewodniczący Rady
Zdzisław Szyjewski