Aktualności

Wyniki konkursu prac magisterskich

W dniu 20 grudnia 2013 ogłoszono wyniki XXX Jubileuszowego Ogólnopolskiego Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki. Ogłoszenie wyników miało miejsce we Wrocławiu w Hotelu Jana Pawła II, przy ul. Świętego Idziego 2, Sala Papieska. Organizatorem wydarzenia był Dolnośląski Oddział PTI.

Spośród 37 nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoniła siedmiu zwycięzców (4 nagrody główne oraz 3 wyróżnienia). Zwycięzcom przyznano nagrody pieniężne ufundowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Lista zwycięzców:

Dwie pierwsze, równorzędne nagrody, w wysokości po 5.000 zł, otrzymali:

mgr Konrad Jamrozik za pracę pt. Augmented Dynamic Symbolic Execution wykonaną w Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Informatyki; promotor: dr Wiktor Zychla)

oraz

mgr inż. Aleksander Wieczorek za pracę pt. Generating a Set of Association and Decision Rules with Statistically Representative Support and Anti-Support wykonaną w Politechnice Poznańskiej (Wydział Informatyki, Instytut Informatyki; promotor: prof. dr hab. inż. Roman Słowiński).

Drugą nagrodę, w wysokości 4.000 zł, otrzymał:

mgr Damian Straszak za pracę pt. Beating O(nm) in approximate LZW - compressed pattern matching wykonaną w Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Informatyki; promotor: dr Paweł Gawrychowski).

Trzecią nagrodę, w wysokości 3.500 zł, otrzymał:

mgr Piotr Tylenda za pracę pt. Efektywne implementacje algorytmu k-średnich i rodzin algorytmów grupujących – zastosowania w grupowaniu dokumentów tekstowych wykonaną w Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Informatyki; promotor: prof. dr hab. inż. Sławomir Wierzchoń)

Trzy równorzędne wyróżnienia, po 2.500 zł, otrzymali:

mgr Michał Gregorczyk za pracę pt. Decentralized Network Size Estimation in Mobile Wireless Sensor Networks wykonaną w Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Instytut
Informatyki; promotor: dr Konrad Iwanicki),

mgr inż. Piotr Klukowski za pracę pt. Nuclear magnetic resonance spectroscopy interpretation for protein modeling using signal processing and machine learning techniques wykonaną w Politechnice Wrocławskiej (Wydział Informatyki i Zarządzania, Instytut Informatyki; promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek),

mgr inż. Małgorzata Sadowska za pracę pt. Quality of business models expressed in BPMN wykonaną w Politechnice Wrocławskiej (Wydział Informatyki i Zarządzania, Instytut Informatyki; promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar).

Gratulujemy zwycięzcom!

Szczegóły o konkursie znajdują się na stronie Dolnośląskiego Oddziału PTI: www.pti.wroc.pl oraz w sprawozdaniu: http://pti.wroc.pl/html/pdf/konkurs_wyniki30.pdf