Aktualności

Konkurs na Najlepszą Informatyczną Książkę Roku 2020 rozstrzygnięty

 

Kapituła Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2020 roku na swoim posiedzeniu 27 maja 2020 r. dokonała wyboru laureatów tegorocznej edycji.

W kategorii podręczników i książek popularnonaukowych nagrodę główną przyznano pozycji „Praktyczne uczenie maszynowe” autorstwa Marcina Szeligi, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Przyznano dwa wyróżnienia, dla pozycji: „Opus magnum C++. Misja w nadprzestrzeń C++14/17” autorstwa Jerzego Grębosza, wydanej przez Wydawnictwo Helion, oraz „Informatyka ekonomiczna. Teoria i zastosowania” pod red. Stanisława Wryczy i Jacka Maślankowskiego, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN.W kategorii książek naukowych nie przyznano nagrody głównej. Przyznano natomiast wyróżnienie, dla pozycji: „Cyfrowe Państwo. Uwarunkowania i perspektywy” autorstwa Marcina Kowalczyka, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dodatkowo, nie mogąc nagrodzić w Konkursie Polskiego Towarzystwa Informatycznego książki wydanej przez to samo Towarzystwo, a jednocześnie mając na uwadze niezwykłe znaczenie tej publikacji dla polskiej informatyki, Kapituła zadecydowała o uhonorowaniu Dyplomem Uznania pozycji „Polska Informatyka: Zarys historii” autorstwa Marka Hołyńskiego.

 

Nagrodzonym i wyróżnionym w tegorocznym Konkursie Autorom i Wydawcom serdecznie gratulujemy!