Aktualności

Wręczono Nagrody Laureatom Konkursu na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2019 roku

14 września 2019 r. w Białymstoku wręczenia nagród laureatom tegorocznej edycji Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2019 roku.  

 

Laureaci Konkursu 2019 

 

Nabór zgłoszeń na przyszłoroczną edycję Konkursu rozpocznie się w styczniu 2020 r. Zapraszamy do zgłoszeń Autorów i Wydawców szczególnie wartościowych polskich publikacji książkowych z zakresu informatyki i jej zastosowań, które zostały wydane nie wcześniej niż w 2019 roku.

 

Rada Naukowa obradowała w Białymstoku

Dnia 13.9.2019 r. w Białymstoku odbyło się 8. posiedzenie Rady Naukowej III Kadencji. Poświęcono je ustaleniom dot. konkursu na Książkę Informatyczną Roku 2020 i problemom certyfikacji informatycznej.

Szczegóły na podstronie sprawozdań RN.

Konkurs na Najlepszą Informatyczną Książkę Roku 2019 rozstrzygnięty

Kapituła Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2019 roku na swoim posiedzeniu 16 maja 2019 r. w Warszawie dokonała wyboru laureatów tegorocznej edycji.

 

W kategorii publikacji popularnonaukowych i podręczników nagrodę główną przyznano książce Tomasza Idziaszka, Krzysztofa Diksa, Jakuba Łąckiego i Jakuba Radoszewskiego pt. Przygody Bajtazara. 25 lat Olimpiady Informatycznej. Wybór zadań wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zdecydowano także o przyznaniu dwóch równorzędnych wyróżnień dla książek: Trendy cywilizacji informacyjnej. Nowy technototalitarny porządek świata autorstwa Jacka Janowskiego wydanej przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska oraz Cyberkolonializm. Poznaj świat cyfrowych przyjaciół i wrogów autorstwa Krzysztofa Gawkowskiego wydanej przez wydawnictwo Helion. 

W kategorii publikacji naukowych Kapituła Konkursu zdecydowała o odstąpieniu od przyznania nagrody głównej. Przyznano jedno wyróżnienie: dla książki Karola Kuczery pt. Wirtualizacja organizacji wydanej nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

 

Nagrodzonym i wyróżnionym w tegorocznym Konkursie Autorom i Wydawcom serdecznie gratulujemy!

Ufundowane przez PTI nagrody zostaną uroczyście wręczone w Białymstoku 14 września 2019 r.

 
 
 

Uhonorowano laureatów Konkursu na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2018 roku

W dniu 29 listopada 2018 r., w gmachu łódzkiego Instytutu Europejskiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na Najlepszą Książkę Informatyczną Roku 2018.

Nagrodę główną w kategorii podręczników zdobył Marcin Szeliga za książkę „Data science i uczenie maszynowe” (wydawnictwo PWN). 

Wyróżnienie w tej samej kategorii trafiło do Jerzego Grębosza za książkę „Opus magnum. C++11” wydaną nakładem wydawnictwa Helion. 

W kategorii książek naukowych przyznano wyróżnienie dla Kesry Nermenda za książkę „Metody analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej we wspomaganiu decyzji” wydaną przez PWN.